PRAGUE

INFOCENTRE Prague

Trojanova 3, Prague 2,

  • July, August: WED 2PM – 5PM & FRI+SAT 10AM – 5PM
  • rest of the year: WED 2.15PM – 5.00PM

Distribution

map.distribution@use-it.cz

PILSEN

Hana Mastná
USE-IT Pilsen project coordinator
hana.mastna@use-it.cz

OLOMOUC

Michaela Trnavská
USE-IT Olomouc project coordinator
olomouc@use-it.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE & ČESKÝ KRUMLOV

Miroslav Řezníček, Eva Křížová
USE-IT České Budějovice & Český Krumlov project coordinator
budejovice.krumlov@use-it.cz

OSTRAVA

Soňa Frídlová
USE-IT Ostrava project coordinator
ostrava@use-it.cz

BRNO

Hana Grymová
USE-IT Brno project coordinator
hana.grymova@gmail.com

USE-IT in Czech republic

Official NGO address:

Jůzit z.s., Slavíkova 20, Prague 3, IČ: 228 78 637

info@use-it.cz

Eva Křížová
project coordinator, fundraiser and text editor
eva.krizova@use-it.cz

Miroslav Řezníček
fundraiser
miroslav.reznicek@use-it.cz